Om portalen

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Här beskrivs hur undersökningsprocessen påverkas av mediespecifika egenskaper. T.ex. bör en planering av undersökning av förorenade sediment i vissa delar skilja sig från en planering av förorenat grundvatten. Dokumenten nedan fokuserar enbart vad som är viktigt att tänka på vid planeringen av undersökning av föroreningar i specifika medier, för den generella processen att undersöka ett förorenat område se övriga menyer under "Planering" till vänster. 

Login Form