Geofysik jord

Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett kraftfullt komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn. Metoderna kan användas för avgränsning av förorenader, undersöka djup till berg, mm. Undrsökningsportalen har inga fördjupade beskrivningar av metodiken men hänvisar till SGFs info om geofysiska undersökningsmetoder med fokus på geoteknik. Ni hittar mer info om metoder och filmen här