Planering

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Att välja rätt undersökningsstrategi är avgörande för representativa och användbara resultat. Vid val av undersökningsstrategi är det viktigt att ta hänsyn till; - Vad resultaten ska användas till - Den misstänkta föroreningssituationen - Markanvändning (nu och i framtiden) Den tid som avsätts tidigt i projektet för dessa frågeställningar kommer att tjänas in senare projektet. I menyerna till vänster finner du information om de olika delara som vanligen ingår i att ta fram en undersökningsstrategi.