Välkommen! Här finns information om undersökningar (Undersökningsportalen) och åtgärder (Åtgärdsportalen) av förorenade områden. Åtgärdsbeskrivningarna syftar i första hand till att öka förståelsen för hur en åtgärdsmetod verkar och under vilka förhållanden olika metoder är lämpliga men förklarar inte hur en åtgärd genomförs då de ofta utförs av entreprenörer med erfarenhet av metoden. Beskrivningarna om undersökningar innehåller däremot beskrivningar om både under vilka förhållanden olika metoder är lämpliga såväl som hur SGF anser att en undersökning av ett förorenat område bör genomföras. Använd menyerna ovan eller klicka på bilderna nedan för att komma till respektive område. Webbplatsen drivs av Sveriges Geotekniska Förening. Vi mycket tacksamt emot input: Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? *Skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

atgardsportalenundersokningsportalen