Grupper

PFAS delas ofta in i olika typer av grupper, och undergrupper. Här beskrivs de i dagsläget grupperingar och beteckningar som påträffas vid undersökningar av förorenade områden.

PFCA
PFSA
Prekursorer
Linjära och och grenade