Medlemmar

Medlemskap gäller både Undersökningsportalen och Åtgärdsportalen. Informationen om medlemmarna är skrivna av dem själva. Vill er organisation vara med och stötta arbetet med att beskriva undersöknings- och åtgärdsmetoder och samtidigt ta del av nyheter och uppdateringar finns det mer info om hur man blir medlem under fliken medlemskap här.

2020 Arman Logo RGB We work on sediments and liquid waste. We have experience in dozens of dredging and dewatering projects over a period of 15 years. Our largest project was 280 000 m3 of fiber sediment Contact person: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
COWI web

Vi inventerar, utreder och sanerar förorenade fastigheter. Vi tillhandahåller både enklare tjänster i vår basportfölj (miljötekniska markundersökningar, miljökontroll vid sanering etc) och mer komplexa tjänster i vår Premiumportfölj (riskbedömningar, modelleringar, åtgärdsutredningar, F&U-uppdrag etc). Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DGE

DGE har 40 miljökonsulter fördelade på fyra kontor. Vi arbetar med alla typer av föroreningar på bland annat industrier, glasbruk och sågverk. När det gäller åtgärdstekniker har vi förutom sanering av olja, metaller och PAH även stor erfarenhet av dioxin. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dovalogosmall

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB (Dåva DAC) är Umeå kommuns aktör för hantering av deponirest. Vid anläggningen på Dåva behandlas och deponeras farligt avfall, icke farligt avfall samt sulfidjord på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt. Engagera oss tidigt i ditt marksaneringsprojekt! Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

empirikon small

Empirikon organiserar, leder och administerar. Vi har lång erfarenhet av projektledning och beställarstöd, bland annat inom några av Sverige största efterbehandlingsprojekt. Vi arbetar aktivt med att utveckla arbetet med förorenade områden. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geoserve GradientFullColor Devis 423C Geoserve utför entreprenader inom marksanering och mobil vattenrening i hela Sverige. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Geosyntec logo Vi erbjuder tekniska konsulttjänster inom miljö, geoteknik och hydrogeologi till både privata och offentliga kunder. Geosyntec har två dotterbolag som utför specialiserade tjänster inom förorenade områden; Sirem utför specialiserade laboratorietjänster för att bedöma bl.a. behandlingsbarhet och Savron har utvecklat en termisk behandlingsmetod som främst lämpar sig för tyngre kolväteföroreningar. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Geoveta

Konsulter inom miljö- och geovetenskap avseende inventering och omgivningspåverkan. Vi gör fältinventeringar, miljö- och geotekniska undersökningar, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, riskanalyser etc. Vi bistår i juridiska tvister med skadeutredningar, och som tekniskt sakkunnig i domstol. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

jordnara Vi erbjuder strategisk, lösningsfokuserad och hållbar rådgivning. Vi riktar oss till dig som behöver specialistkompetens inom förorenade områden, vatten, naturvärden, miljöbyggsamordning, strategisk miljörådgivning, mm. Vårt fokus är att förstå ditt behov och leverera ett underlag som du som kund känner dig trygg att fatta beslut på. Vi eftersträvar konkreta lösningar och en tydlig dialog tillsammans med dig som kund i din vardag. Kontakt: Viktoria Lundborg
Liljemark Consulting RGB S

En schysst miljö för alla - det är vår vision och det som vi strävar efter varje dag och i alla uppdrag. Vi är miljökonsulter som erbjuder tjänster inom: förorenade områden, miljö och byggnadsmiljö, med lösningar som göra nytta för kunden, samhället och miljön. Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige och inom såväl privata som offentliga sektorn. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCC-web

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIRAS small

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Nordic bio

Effektiva och miljövänliga metoder att behandla miljöfarliga oljeföroreningar - alifater, aromater, BTEX, PAH etc, och klorerade föroreningar som PCB, perkloretylen, pesticider m fl i jord, yt- och grundvatten, sediment, slam med mera. Vårt företag lanserar nu en ny produkt som kan hjälpa vid oljespill i vatten och på mark. En hydrofobisk absorbent som absorberar 9-14 gånger sin egen vikt. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

peab logo1

Peab finns lokalt i hela Sverige. Vi åtgärdar förorenad mark, vatten och sediment genom schaktsanering, in situ och on-site-behandlingar. Från samarbete i tidigt skede och pilotförsök hittar vi den bästa helhetslösningen, oavsett vilken teknik det handlar om. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

regenesis  REGENESIS provide treatment for a wide range of contaminants, including PFAS, petroleum hydrocarbons and chlorinated solvents, at all concentrations. All treatment is in situ, minimising site disturbance and cost. We offer pilot studies, full-scale treatment and performance-based solutions. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sheeba Sheeba Environmental Engineering AB. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sortera Sortera Materials utför marksanering av förorenade områden. Vi utför totalåtaganden av saneringsprojekt inom all typ av förorenad mark. På våra anläggningar tar vi emot de flesta typer av tunga avfall- och byggnadsfraktioner såsom schakt, betong, asfalt mm. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sweco

Sweco har alltid samlat olika experter för att lösa vår tids stora samhällsutmaningar – en uppgift som är mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin tidigare. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 20 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
swerock777

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning och marksanering. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SVEVIA 200

Svevia bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Vi är ledande inom marksanering och erbjuder helhetslösningar - allt från åtgärdsutredningar till sanering och återställning. Behandling utför vi på plats eller i någon av våra nio efterbehandlingsanläggningar i landet.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wsp

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med 40 000 medarbetare i 40 länder, varav över 3900 i Sverige. Inom WSP Sverige finns kvalificerade miljökonsulter som driver utvecklingen inom mark- och vatten-tjänster på 23 kontor i hela landet. Med WSP´s breda kompetens och erfarenhet, globalt och lokalt, kan vi bistå våra kunder genom hela kedjan från inventering, till undersökning, riskbedömning samt åtgärdsutredning av förorenade områden. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

naturvardsverket

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SGInylog

Kotankt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sgu logotyp bla 489x202

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är en statlig myndighet med  en aktiv roll i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att som huvudman genomföra undersökningar och åtgärder av förorenade områden. SGU har olika roller beroende vem som varit ansvarig för verksamheten som orsakade föroreningen.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

trafikverket

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dalarna Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gavleborg 500x224 Kontaktperson: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lst jonkoping small

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lst kronoberg Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
lst skane

Konakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lst stockholm

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
lst sodermanland Kontakt: Jenni Johansson
lst uppsala200 Kontakt: Annicka Seidel

lst vasterbotten

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
lansstyrelsen vn Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
lst vg Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
lst orebro Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
lst ostergotland

Efterbehandlingsarbetet på Länsstyrelsen utförs av funktionen för tillsyn och förorenade områden, som är en av tre funktioner inom miljöskyddsenheten. Efterbehandlingsarbetet omfattar arbete med objekt som beviljats statliga medel samt att bedriva tillsyn på pågående och avslutade verksamheter. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

gislaved

Gislaveds kommun strävar efter att främja innovativa lösningar inom inventering och efterbehandling av förorenad mark. Ett konstruktiv samarbete mellan företag, konsult och kommunens miljöenhet är kärnan i vår verksamhet. Vid sidan av tillsyn har vi en rådgivande funktion som service för företag och medborgarna. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

habo

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Miljöenheten Håbo kommun, Bygga, bo och miljö - Håbo (habo.se) - Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KK log fg RGB Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
norrkoping

Norrköpings kommun , Stadbyggnadskontoret Mark och exploatering. ansvarar för beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor, köp och försäljning av fastigheter. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

uppsala1 Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vasteras Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
logo osteraker kommun Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.