Provtagningsmetoder

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Här beskrivs den utrustning som används för undersökning av föroreningar i olika medier. Beskrivningarna är indelade på samma sätt.

Tillämpning - I vilka förhållanden är provtagaren/metoden tillämpbar samt hur hanteras utrustningen?

Tekniska principer - Hur fungerar provtagaren/metoden?

Kvalitetskritiska faktorer - Vad påverkar kvaliteten på resultaten av provtagaren/metoden?

För- och nackdelar - Kort punktform av det som är beskrivet i längre text ovan. 

Referenser - Källor och tips var läsaren kan hitta fördjupade beskrivningar.