Tryckpumpar

Tryckpumpar placeras under vattenytan och trycker upp vattnet till markytan med kolv, membran, pumphjul, spiral eller gastryck. Fördelen med tryckpumpar är att lättflyktiga ämnen inte påverkas nämnvärt. Andra fördelar är att pumpflödet ofta är högt och kan för vissa tryckpumpar regleras, vilket gör att de kan användas för både omsättningspumpning och provtagning, samt att de har större lyfthöjd än lyftpumpar. (SGF 2013). I detta kapitel beskrivs membranpumpar, men därutöver finns det en rad tryckpumpar. De har liknande för- och nackdelar som nämns nedan, men för specifik info kontrollera med aktuell leverantör. Samtliga dränkbara pumpar behöver rengöring förutsatt att pumparna inte används dedikerat till ett och samma rör. Inför provtagning av PFAS är det viktigt att kontrollera allt material, inklusive dränkpumpar, så att dessa inte innehåller PFAS i någon del då det kan kontaminera provet.

Membranpump

Membranpumpar består av ett avlångt metallrör med blåsa inuti (ser ut som ett rör av mjuk plast) med backventiler högst upp och längst ner. När ingen gas finns i pumphuvudet är den nedre backventilen öppen och vattnet flödar in. När gas trycks ner genom en slang (enkom för gas) trycks blåsan ihop och vattnet drivs uppåt genom den andra slangen som används enkom för vatten. Processen upprepas växelvis och pumphastigheten regleras genom en styrenhet. Gasen som används för att driva pumpen är ofta kvävgas på tub, men även kompressorer för vanlig luft kan användas.

solinist

Figur 1. Konstruktion och funktion av en membranpump (Solinst, 2019).

För- och nackdelar

Fördelar

  • Klarar stora lyfthöjder
  • Begränsad gasavgång vid provtagning av VOC.

Nackdelar

  • Kräver separat gastub eller kompressor och reglerenhet
  • Kan vid stora djup vara svårt att kalibrera flödet.
  • Kräver mer material (gasslang och provtagningsslang)
  • Dekontaminering vid provtagning av många grundvattenrör kan vara tidskrävande

Att tänka på

Då större volymer gas kan krävas, kontrollera om de kan levereras direkt till provtagningsplatsen, eller använd kompressor. Utrustning för att rengöra pumpen mellan olika provtagningspunkter måste finnas med, och rengöringsmedel ska vara anpassat för de typer av föroreningar som provtas.