Fältanalyser borrbandvagn

Här beskrivs några av de fältanalyser som används kopplade till undersökningar av förorenade områden av jord med borrbandvagn. Vissa av instrumenten går även att använda för analys av andra medier.