GEMAX-provtagare (exempel på en rörprovtagare)

Maximal provlängd/provtagningsdjup: max 70 cm / max 70 cm

Maximal provmängd:  ca 4 liter

Typ av sediment: Lösa till medelfasta

Hand/vinschmanövrerad: Vinsch

Tillämpning

GEMAX-provtagaren är en rörprovtagare med två, 70 cm långa stålrör (innerdiameter 90 mm). De dubbla rören gör att man får mer material vid varje hugg vilket är en fördel vid miljötekniska undersökningar som kräver stora provvolymer eftersom provtagaren inte behöver släppas ner lika många gånger inom samma lokal och därmed ger mindre uppgrumling som kan påverka resultatet. Provtagaren blir dock relativt tung och manövreras därmed med vinschanordning, oftast från båt. GEMAX-provtagaren är speciellt framtagen för miljöprovtagning i lösa sediment, från ytan och max 70 cm ner. Metoden medger skivning av sedimentproppen i tunna skivor vilket är en fördel vid miljötekniska sedimentundersökningar. GEMAX-provtagaren är en vidareutveckling av föregångaren, GEMINI-provtagaren.

Tekniska principer

Invändigt sitter två urtagbara plexiglasrör med metallspetsar där provet hamnar. När provtagaren landar på botten fälls två armar ner och sluter till de två rörens mynningar. Armarna hålls fast med hjälp av magneter så de stannar kvar i nedfällt läge under tiden provtagaren tas upp till ytan, se figur 1. Som tillbehör finns en extruder som kan användas för att skiva de upptagna kärnorna i cm-tjocka skivor.

GEMAX

Figur 1.  GEMAX-provtagaren (Källa Boris Winterhalter, Geological Survey of Finland).

Kvalitetskritiska faktorer

Den kontamineringsrisk som finns med rörprovtagare har för GEMAX lösts genom att öka plexiglasrörens diameter från 80 till 90 mm och förändrat extrudern så att den nu skalar bort sedimentkärnans yttersta 5 mm innan provet skivas.

GEMAX2

Figur 2.  GEMAX-extruder (Källa Boris Winterhalter, Geological Survey of Finland)

På plåten som förbinder de båda metallrören finns det möjlighet att montera blyvikter för att anpassa provtagarens vikt i förhållande till sedimentens fasthet. Om skivning av en eller flera kärnor skall utföras en tid efter att de tagits upp, exempelvis om sedimentytan ska stabilisera sig innan den skivas eller om fler prov skall tas innan skivningen påbörjas, kan en gummiplugg tryckas in i botten på plexiglasröret i samband med att det tas bort ur provtagaren. Innan kärnorna ställs undan bör även rörens överdel täckas med plastfolie för att förhindra kontaminering.

 

Fördelar

  • Ger en större mängd sediment vid varje nedsläpp pga dubbla rör.
  • Skalar med hjälp av en extruder av ytterskiktet på sedimentpropparna vilket minimerar korskontamineringsrisken.

Nackdelar

  • Kräver vinschanordning.
  • Når endast max 0,7 m under sedimentytan.

Referenser/lästips

 

  • Niemistö, L., 1974: A gravity corer for studies of soft sediments. Julk/Havsforskningsinst. Skr. 238, 33-38.
  • Winterhalter, B.: GEMAX-The ultimate corer for soft sediments. kolumbus.fi/boris.winterhalter/GEMAX.pdf.