Medier

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

 

Texterna under denna rubrik fokuserar på hur undersökningsprocessen kan behöva anpassas beroende på vilka medier som ska undersökas. Huvuddelen av texten i den generella processbeskrivningen är applicerbar på förorenad jord, och den variation som finns i detta medium. Texterna för övriga medier bygger på en god förståelse av den allmänna process som beskrivs i underliggande menyerna under "Process" till vänster, och vi rekommenderar därför att läsa dessa först. Mediaspecifika undersökningsprocesser finns för : 

För provtagningsmetodik se metoder i menyn ovan.