Medier

Texterna under denna rubrik fokuserar på hur undersökningsprocessen kan behöva anpassas beroende på vilka medier som ska undersökas. Huvuddelen av texten i den generella processbeskrivningen är applicerbar på förorenad jord, och den variation som finns i detta medium. Texterna för övriga medier bygger på en god förståelse av den allmänna process som beskrivs i underliggande menyerna under "Process" till vänster, och vi rekommenderar därför att läsa dessa först. Mediaspecifika undersökningsprocesser finns för : 

För provtagningsmetodik se metoder i menyn ovan.