Nyheter

IT-problem

Efter serverflytt under julhelgen har vi tyvärr haft tekniska problem hos webbhotellet med både Åtgärdsportalen och Undersökningsportalen. Sidorna ska fungera som vanligt nu igen, men upplever ni problem får ni gärna kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rena sediment!

Nu lanserar fyra myndigheter och landets länsstyrelser en ny webbplats: ”renasediment.se”. Det är en sida för alla som deltar i eller är intresserade av arbetet med att åtgärda förorenade sediment.

Myndigheterna är Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och länsstyrelserna. Genom den nya webbplatsen vill de kunna förse alla som är intresserade av, och deltar i arbetet med att åtgärda förorenade sediment, med både kunskap, fakta och verktyg för en effektivare hantering av förorenade sediment.

Läs mer här!

Undersökningsportalen

Välkommen till Undersökningsportalen, här beskrivs hur olika undersökningsstrategier, undersökningsmetoder och fältanalyser för förorenade områden bör genomföras, samt vanligt förekommande föroreningar. Hemsidan är tänkt att vara en kontinuerligt uppdaterad plats som kan användas som ett stöd för de som arbetar i efterbehandlingsbranschen. Projektet är en vidareutveckling av SGF:s fälthandbok för undersökningar av förorenade områden. Syftet är att ge en lättillgänglig sammanställning över den kunskap som finns och att bidra till att rätt strategi och metodik används vid rätt tillfälle och därmed bidra till god kvalitet på resultaten. Innehållet på sidan är avgränsat till generell info om undersökningar och de frågeställningar som är vanliga. Har du förslag på förbättringar eller förändringar skriv gärna till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

På webbplatsen finns däremot inte specifika typer av undersökningar beskrivna, som hur till exempel en huvudstudie eller en undersökning inför åtgärdsprojektering bör utföras. Detta finns bland annat beskrivet i Naturvårdsverkets material och stöd kring projekteringsbehov inför åtgärd finns på Åtgärdsportalen.

Lämna gärna synpunkter till på  innehåll till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. För ytterligare info om undersökningar av förorenade områden hänvisas läsaren tills vidare till: Fälthandbok förorenade områden 2:2013

Här är en kort beskrivning av hur ni hittar på sidan och vad för typ av information som finns:

Process - Här beskrivs den generella undersökningsprocessen, och det finns även separata texter för vad som är bra att tänka på vid undersökningar av specifika medier

Föroreningar -  Beskrivningar av olika typer av föroreningar som är vanligt förekommande vid förorenade områden, deras egenskaper, vilka verksamheter de är vanligt förekommande vid och miljö och hälsoeffekter. Tips vid undersökningar, och möjliga åtgärdsmetoder. 

Metoder - Beskrivningar av undersökningsmetoder och utrustning, till exempel borrbandvagnar och sedimentprovtagare. 

Medlemmar - Arbetet med Undersöknings- och Åtgärdsportalen bygger på att vi har medlemmar (ett mycket stort tack till er!).  Om er organisation inte är medlem än men ni tycker att information på Åtgärdsportalen är användbar och vill att den ska fortsätta att byggas upp så är ni väldigt välkomna att ansöka om medlemskap

Om portalen - Ordlista, finansiärer, författare, referensgrupp och lite om tankarna bakom arbetet med Undersökningsportalen. 

SGF är huvudman för Undersökningsportalen och initierade projektet 2018. För finansiärerna som möjliggjort arbetet se separat sida. SGF och de organisationer som medverkat till informationen på Undersökningsportalen kan inte hållas ansvariga för skador eller olägenheter som uppkommer till följd av användningen av texterna som presenteras på webbplatsen.