Undersökningsportalen

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ligger ute på remiss. Hjälp gärna till: Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Välkommen till Undersökningsportalen, här beskrivs hur olika undersökningsstrategier, undersökningsmetoder och fältanalyser för förorenade områden bör genomföras, samt vanligt förekommande föroreningar. Hemsidan är tänkt att vara en kontinuerligt uppdaterad plats som kan användas som ett stöd för de som arbetar i efterbehandlingsbranschen. Projektet är en vidareutveckling av SGF:s fälthandbok för undersökningar av förorenade områden. Syftet är att ge en lättillgänglig sammanställning över den kunskap som finns och att bidra till att rätt strategi och metodik används vid rätt tillfälle och därmed bidra till god kvalitet på resultaten. Samtliga texter på hemsidan ligger enbart ute på remiss (lämna gärna synpunkter till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) och för råd om undersökningar hänvisas läsaren tills vidare till: Fälthandbok förorenade områden 2:2013

Här är en kort beskrivning av hur ni hittar på sidan och vad för typ av information som finns:

Process - Här beskrivs den generella undersökningsprocessen, och det finns även separata texter för vad som är bra att tänka på vid undersökningar av specifika medier. 

Föroreningar -  Beskrivningar av olika typer av föroreningar som är vanligt förekommande vid förorenade områden, deras egenskaper, vilka verksamheter de är vanligt förekommande vid och miljö och hälsoeffekter. Tips vid undersökningar, och möjliga åtgärdsmetoder. 

Metoder - Beskrivningar av undersökningsmetoder och utrustning, till exempel borrbandvagnar och sedimentprovtagare. 

Medlemmar - Arbetet med Undersöknings- och Åtgärdsportalen bygger på att vi har medlemmar (ett mycket stort tack till er!).  Om er organisation inte är medlem än men ni tycker att information på Åtgärdsportalen är användbar och vill att den ska fortsätta att byggas upp så är ni väldigt välkomna att ansöka om medlemskap

Om portalen - Ordlista, finansiärer, författare, referensgrupp och lite om tankarna bakom arbetet med Undersökningsportalen. 

SGF är huvudman för Undersökningsportalen och initierade projektet 2018. För finansiärerna som möjliggjort arbetet se separat sida. SGF och de organisationer som medverkat till informationen på Undersökningsportalen kan inte hållas ansvariga för skador eller olägenheter som uppkommer till följd av användningen av texterna som presenteras på webbplatsen.