Nyheter

Filmer

Nu finns det korta filmer som SGF gjort om fältinstrument, sonicborrning, lågflödesprovtagning och porgasprovtagning.

PFAS

Det senaste året har SGF arbetat med att ta fram nytt material om PFAS för åtgärdsmetoder, föroreningsbeskrivningar och undersökningsmetoder. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket. Ett flertal artiklar ligger ute för granskning, och fler kommer publicerar de under slutet av april. Lämna gärna input på aktuella artiklar. Det kommer en sammanställning över allt material inom kort. 

Ni hittar ny info dels på Undersökningsportalen och dels på Åtgärdsportalen. 

Undersökningsportalen

Välkommen till Undersökningsportalen, här beskrivs hur olika undersökningsstrategier, undersökningsmetoder och fältanalyser för förorenade områden bör genomföras, samt vanligt förekommande föroreningar. Hemsidan är tänkt att vara en kontinuerligt uppdaterad plats som kan användas som ett stöd för de som arbetar i efterbehandlingsbranschen. Projektet är en vidareutveckling av SGF:s fälthandbok för undersökningar av förorenade områden. Syftet är att ge en lättillgänglig sammanställning över den kunskap som finns och att bidra till att rätt strategi och metodik används vid rätt tillfälle och därmed bidra till god kvalitet på resultaten. Innehållet på sidan är avgränsat till generell info om undersökningar och de frågeställningar som är vanliga. Har du förslag på förbättringar eller förändringar skriv gärna till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

På webbplatsen finns däremot inte specifika typer av undersökningar beskrivna, som hur till exempel en huvudstudie eller en undersökning inför åtgärdsprojektering bör utföras. Detta finns bland annat beskrivet i Naturvårdsverkets material och stöd kring projekteringsbehov inför åtgärd finns på Åtgärdsportalen.

Lämna gärna synpunkter till på  innehåll till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. För ytterligare info om undersökningar av förorenade områden hänvisas läsaren tills vidare till: Fälthandbok förorenade områden 2:2013

Här är en kort beskrivning av hur ni hittar på sidan och vad för typ av information som finns:

Process - Här beskrivs den generella undersökningsprocessen, och det finns även separata texter för vad som är bra att tänka på vid undersökningar av specifika medier

Föroreningar -  Beskrivningar av olika typer av föroreningar som är vanligt förekommande vid förorenade områden, deras egenskaper, vilka verksamheter de är vanligt förekommande vid och miljö och hälsoeffekter. Tips vid undersökningar, och möjliga åtgärdsmetoder. 

Metoder - Beskrivningar av undersökningsmetoder och utrustning, till exempel borrbandvagnar och sedimentprovtagare. 

Medlemmar - Arbetet med Undersöknings- och Åtgärdsportalen bygger på att vi har medlemmar (ett mycket stort tack till er!).  Om er organisation inte är medlem än men ni tycker att information på Åtgärdsportalen är användbar och vill att den ska fortsätta att byggas upp så är ni väldigt välkomna att ansöka om medlemskap

Om portalen - Ordlista, finansiärer, författare, referensgrupp och lite om tankarna bakom arbetet med Undersökningsportalen. 

SGF är huvudman för Undersökningsportalen och initierade projektet 2018. För finansiärerna som möjliggjort arbetet se separat sida. SGF och de organisationer som medverkat till informationen på Undersökningsportalen kan inte hållas ansvariga för skador eller olägenheter som uppkommer till följd av användningen av texterna som presenteras på webbplatsen.